šlaitas

1 šlaĩtas sm. (2) K.Būg, , NdŽ, , FrnW997, (4), Kb; JbL233 1. R, , N, [K], M, LsB534, L, Š, E, Krkl kalno šonas, atkalnė: Šlaitų gūbriai (kaubriai) . Tos iš šlaĩto žibutės Jrb. Šlaitaĩs tais liuob anie džiovins tas durpes Šts. Šlaitaĩ dideli, tuose šlaituosè žemuogės auga Grnk. Kam tos kiaulės? – Šlaitam knistie LLDI397(Kb). Kam tie šlaitai? – Kopūstam sodyt LTR(Mrk). Dar vis tebepūtė šiaurės vėjas, ir tik kur ne kur žaliavo šlaitai LzP. Iš vienos kelio pusės ėjo stačiai nukastas kalno šlaitas P.Cvir. Amžinai čia vėjas nešioja sniegą nuogais kalno šlaitais . Sniegas pavasarį nuo kalno šliauždamas, atskilusias uolas žemyn šlaitais nurito . | Šlaitų vėjas GTŽ. ^ Mažas būdamas į keturias dūdas pučia, o užaugęs šlaĩtais vaikščio[ja] (veršis) Sch67.Rtr, NdŽ krantas, skardis: Statūs Armenos šlaitaĩ Vl. Nestovėk prie pat šlaĩto, – ka duosi galva žemyn! Skr. Palei Alksnupį šlaitẽliais [šienaujame] Kdn. Žiemą [karjero] šlaitu gãli nuslysti ir atsidurti po ledu neatsargus žmogus ar žaidžiantys vaikai sp. Šlaitas į marias status .J.Jabl, NdŽ, Šmk nuolaidi vietovė, apaugusi medžiais, krūmais: Kožna atkalnė su mišku vadinas šlaĩtas J. Šiam šlaitè auga daug lazdų, skirpstų, skroblų, grūšių J. Kas tę par paukščiukų čiauškėjimas tam šlaitè! Smln. Kas ten bus tuose šlaĩtuose – tik lapių olos ir paukščių lizdai Dkš. Einu į šlaĩtą riešutaut Vdžg. Eidavo į miškus, į šlaitùs ieškot tų medžių Erž. Tarp šlaito lazdynų svyrinėjo lokys šleivys J.Jabl. Sode obuolėlius beskainiosi, šlaite riešutėlius bevalgysi LTR(Plk). Siuntė mane matušėlė į girelę obuoliauti, į šlaitẽlį riešutauti Š(Grk). ^ Paukštis į krūmus, vanduo į šlaitùs traukias Sch92(B), V625. Senam šlaite i velniui nesmagu LTR(Vdk). 2. NdŽ nuolydis: Šlaito koeficientas ŽŪŽ111. Šlaito aukštis PolŽ60. Šlaito lūžis GTŽ. 3. NdŽ, FrnW997 lygios žemės plotas, lyguma: Šlaĩtas geros žemės K.Būg().

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • šlaitas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Declive ryšiai: platesnis terminas – kirminas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • šlaitas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Gruntinių hidrotechninių įrenginių, iškasų ir pylimų šoninis paviršius. atitikmenys: angl. acclivity; declivity; mountainside; slope vok. Abhang, m; Böschung, f; Hang, m rus. откос, m; скат,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • šlaitas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Kalno arba kalvos šonas. atitikmenys: angl. acclivity; declivity; mountainside; slope vok. Abhang, m; Böschung, f; Hang, m rus. откос, m; скат, m; склон, m …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • šlaitas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Slėnio šonas. atitikmenys: angl. acclivity; declivity; mountainside; slope vok. Abhang, m; Böschung, f; Hang, m rus. откос, m; скат, m; склон, m …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • šlaitas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Stogo šonas. atitikmenys: angl. acclivity; declivity; mountainside; slope vok. Abhang, m; Böschung, f; Hang, m rus. откос, m; скат, m; склон, m …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • šlaitas — 3 šlaĩtas (neol.) scom. (2) KŽ narys: Šlaitas ... vyresniosios seminarijos A1883,42 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlaitas — šlai̇̃tas dkt. Statùs kálno šlai̇̃tas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šlaitas — 2 šlaĩtas scom. (2) J, J.Jabl, Š, DŽ, NdŽ, KŽ menk. kas šlaistosi; vėjavaikis, plevėsa: Šlaĩtas siuvikas, kurs prisišliejo prie manęs, prisiglaudė, prigulė J. Et, jis tikras šlaĩtas Šll. Iš kur jin ir susigriebia tokius šlaitùs! Jnš. Ot, mano …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlaitas — 4 šlaĩtas, à adj. (4) NdŽ 1. NdŽ šlainus, nuolaidus: Šlaĩtas kelias Jn(Kp). 2. NdŽ, FrnW997 prk. blogai atrodantis, suvargęs; neturtingas: Šlaĩtas žmogus Kos125 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išorinis polderio pylimo šlaitas — statusas Aprobuotas sritis melioracija apibrėžtis Polderio išorėje esantis pylimo šlaitas. atitikmenys: angl. išorinis pòlderio dámbos šlaitas rus. внешний откос дамбы ryšiai: sinonimas – aukštutinis polderio šlaitas sinonimas – išorinis polderio …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.